เวทีวิชาการ

วงเวียนวิจัย2
Sun, 2020-04-26 - 01:52
โครงการวงเวียนงานวิจัยชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2 หัวข้อ (พรรค)การเมืองการเลือกตั้ง และชายแดนใต้ Political (Parties), Election and the Deep South วิทยากรโดย ดร.ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ และ นายอิมรอน ซาเหาะ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วงเวียนวิจัย1
Sun, 2020-04-26 - 01:51
โครงการวงเวียนงานวิจัยชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 1 หัวข้อ อิสลามในความเคลื่อนไหว โดย นายศิริวัฒน์ หะยีเลาะ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี และ ดร.ฮาฟิส สาและ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Sun, 2020-04-26 - 01:50
เส้นทางกฎหมายบังซาโมโร: ความหวังแห่งสันติภาพของผู้คน โดย ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ คุณนวลน้อย ธรรมเสถียร ผู้สื่อข่าว FT Media วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.15– 16.30 น.
COIN
Sun, 2020-04-26 - 01:50
โครงการห้องเรียนสันติภาพ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ โรงเรียนวิชาการเมือง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ได้จัดการบรรยายสาธารณะหัวข้อ "ทบทวนแนวทางการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ปปส.)ในชายแดนใต้" โดย ดร.พอล แชมเบอร์ส อาจารย์ประจำและที่ปรึกษาวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 13.30 – 16.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ อาคารเรือนพักรับรอง ม.อ.ปัตตานี
Sun, 2020-04-26 - 01:49
เมื่อผู้หญิงออกแรงผลักดัน: บทบาทของกลุ่มผู้หญิงฯ (20ม.ค.60) ชาเดีย มัรฮาบัน ที่ปรึกษาองค์กรคนกลางไร้พรมแดน แปลโดย ยาสมิน ซัตตาร์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์และการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ประเทศตุรกี
Sun, 2020-04-26 - 01:48
ปลายทางความขัดแย้ง : จะจบด้วยสันติภาพฯ (28ม.ค.60)โดย ดร.เอริค เมลันเดอร์ มหาวิทยาลัยอุปสาล่า ประเทศสวีเดน และ ดร.เอลิน เบียร์เนการ์ด สาขาพัฒนาการศึกษา สำนักวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยอุปซาล
Sun, 2020-04-26 - 01:48
การสัมมนาเพื่อประมวลองค์ความรู้การพัฒนาสังคมชายแดนใต้ (กิจกรรมย่อยของโครงการพัฒนาผู้นำศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมชายแดนใต้) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 “การปฏิรูปความมั่นคงกับสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” โดย รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว , Dr. Paul Chambers,Chiang Mai University, พ.อ.ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ศูนย์สันติสุข
Sun, 2020-04-26 - 01:47
เมื่อมุสลิมเผชิญความขัดแย้ง :คิดใคร่ครวญถึง‘หลักเจตนารมณ์แห่งชารีอะห์’ ในประสบการณ์ของมุสลิมตะวันตก โดย ศ.ดร.ยาซิร อูดะฮฺ นำการอภิปราย โดย นายอันวาร์ กอมะ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น.
Sun, 2020-04-26 - 01:45
เมื่อทหารทำงานสันติภาพ: บทเรียนและประสบการณ์จากมินดาเนา โดย พันเอกดิ๊กสัน พี เฮอร์โมโซ นำการอภิปราย โดย รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชค หวันแก้ว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 – 16.30
Sun, 2020-04-26 - 01:43
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักข่าว Genpeace reporter for media facilitator ชายแดนใต้ / ปาตานี” รุ่นที่ 1 (29 - 30ก.ค.60)