เวทีวิชาการ

รธน.
Sat, 2022-07-02 - 11:56
การปฏิรูปรัฐธรรมนูญไทยจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตและอนาคตของผู้คนในชายแดนใต้/
Authoritarian
Wed, 2022-04-13 - 05:41
สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual Visiting Professor หัวข้อ "Authoritarian Conflict Management: The Rise of Illiberal Peace"
IPS
Wed, 2022-01-12 - 11:11
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual U.S. Speaker Program on Peace and Conflicts Issues in Thailand and Southeast Asia
Afghanistan
Wed, 2021-12-01 - 19:55
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual U.S.