ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual Visiting Professor หัวข้อ "Quality Peace" ---"สันติภาพอย่างมีคุณภาพ"

Prof

??สถาบันสันติศึกษา ม.อ.
เชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual Visiting Professor หัวข้อ "Quality Peace" ---"สันติภาพอย่างมีคุณภาพ"

พบกับ Professor Peter Wallensteen อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Department of Peace and Conflict Research
Uppsala University, Sweden
เจ้าของผลงานหนังสือเรื่อง "Quality Peace: Peacebuilding, Victory and World Order"

??วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.
ออนไลน์ผ่าน zoom application และรับชมผ่าน facebook live สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร CSCD - PSU Pattani


ลงทะเบียนและรับ zoom link ได้ที่
https://forms.gle/vshjvCuoh26b8zuSA

(แปลภาษาอังกฤษ-ไทยตลอดกิจกรรม)

โทร. 074 28 9450
**ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบอีเมล์ของท่านได้ หากยังไม่ได้รับอีเมล์แจ้ง ขอให้ติดต่ออีเมล์ : kateruedee.bo@psu.ac.th เพื่อรับ zoom link**