ข่าวสาร

ips cscd
Sat, 2024-05-18 - 09:51
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสันติธรรม สถาบันสันติศึกษา ผศ.
ips cscd
Wed, 2024-04-24 - 10:36
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธ์ุ อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
ips cscd
Thu, 2024-04-04 - 10:57
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะ และแลกเปลี่ยนประเด็นสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
Imron
Mon, 2024-03-25 - 09:55
Ep.7 รายการ "วัดปรอทปาตานี/ชายแดนใต้ หัวข้อเสวนา "ความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพกระบวนการสันติภาพโดยรัฐบาล" ดำเนินรายการโดย อิมรอน ซาเหาะ ร่วมเสวนาโดย ตูแวดานียา ตูแวแมแง และพบกับแขกรับเชิญพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการสันติภาพ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 21:00 น.เป็นต้นไป
ips cscd
Mon, 2024-03-18 - 15:30
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ 
ips cscd
Mon, 2024-03-18 - 15:23
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 (PRIDE of PSU 2024) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ประชาชนออกแบบสันติภาพ
Mon, 2024-03-18 - 14:41
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเปิด “ประชาชนออกแบบสันติภาพ”: การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี
ips cscd
Fri, 2024-02-23 - 11:33
ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ชุดกฎหมายสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี: ทบทวน ท้าทาย ที่ทาง” วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องน้ำพราวชั้น 1 โรงแรม CS ปัตตานี 8.30-12.30 น. จัดโดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา สภาประชาสังคมชายแดนใต้ Minority Rights Group สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาสามารถลงทะเบียนได้ตาม qr code ด้านล่าง