ข่าวสาร

AJ.Sri
Mon, 2021-01-18 - 16:21
วันที่ 15 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได
กระเบนราหู
Mon, 2020-12-07 - 11:31
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา: เรียนรู้ความห
UNODC
Wed, 2020-11-18 - 11:41
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี Mrs.Gita Sabharwar, UN Resident Coordinator พร้อมคณะ​จาก​ T
Swiss
Thu, 2020-11-12 - 11:06
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563​ ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี H.E. Mrs.
ปชต. ตุรกี
Tue, 2020-11-03 - 10:13
วงเสวนาวิชาการ(ออนไลน์)ว่าด้วยเรื่อง “อิสลาม การเมือง และประชาธิปไตย: ประสบการณ์และข้อท้าทายจากการเมืองตุรกี” ผ่านทางแฟนเพจ ศูนย์ศึกษาตุรกี Turkish Studies Cent
เอก-กระจาย
Fri, 2020-10-30 - 15:15
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2563 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกีรยติ  ปิติเจริญกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ครช.
Fri, 2020-10-30 - 15:10
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2563 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ
สกสว.
Sun, 2020-10-25 - 05:52
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นายอิมรอน ซาเหาะ จากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมนำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้” ในงานสัมมนาวิชาการว่าด้วยเรื่อง “ชายแดนใต้: พื้นที่ ผู้คน และข้อเสนอเชิงนโยบาย” รายงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการงานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13) จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิ