ข่าวสาร

IPS
Wed, 2022-01-12 - 11:11
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual U.S. Speaker Program on Peace and Conflicts Issues in Thailand and Southeast Asia
AJ.Sri
Wed, 2022-01-05 - 14:13
PEACE: "18 ปี สงครามและกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้" เสวนาออนไลน์ เวลา 18.30 น.- 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง The Reporters , Patani NOTES ผู้ร่วมเสวนา - ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์ - รักชาติ สุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ - มูฮำหมัดอาลาดี เด็งนิ ประธานสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ - ฮารา ชินทาโร่ นักวิชาการอิสระ - นวลน้อย ธรรมเสถียร Patani NOTES - ฐปณีย์ เอียดศรีไชย The Reporters
UNODC
Thu, 2021-12-23 - 18:07
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ อาจารย์นักวิจัย ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กล่าวเปิดงานการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง
Afghanistan
Wed, 2021-12-01 - 19:55
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual U.S.
fareeda
Mon, 2021-11-29 - 15:42
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ภายใต้สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิทยาเขตปัตตานี ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 รายวิชาความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน: Conflicts and Peace in ASEAN (950-301) ตอน 01 (โดยปกติจะเปิดสอนเฉพาะที่วิทยาเขตหาดใหญ่เท่านั้น) เรียนทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 17.50 น.  ---- สอนโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ อ.ฟารีดา ปันจอร์ มาร่วมเรียนรู้ความจริงกับรายวิชา และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน
คณะกรรมาธิการกฎหมายฯ
Tue, 2021-11-23 - 11:00
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คุณสิระ เจนจาคะ ส.ส. กทม.
เยาวชน
Mon, 2021-11-15 - 13:43
We are delighted to inform you that YOU ARE INVITED TO JOIN OUR WEBINAR on the topic of "Youth and Military Culture : Lessons from South Korea and Thailand" hosted by Deep south watch/CSCD-PSU Pattani.