สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: เดือนมกราคม 2547 - เดือนสิงหาคม 2566
Deep South Watch Database: JANUARY 2004 - AUGUST 2023

เหตุการณ์

22,166

เสียชีวิต

7,520

บาดเจ็บ

13,968