สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: เดือนมกราคม 2547 - เดือนพฤษภาคม 2567
Deep South Watch Database: JANUARY 2004 - MAY 2024

เหตุการณ์

22,544

เสียชีวิต

7,604

บาดเจ็บ

14,159