สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: เดือนมกราคม 2547 - เดือนมกราคม 2566
Deep South Watch Database: JANUARY 2004 - JANUARY 2023

เหตุการณ์

21,844

เสียชีวิต

7,438

บาดเจ็บ

13,827