สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: เดือนมกราคม 2547 - เดือนมีนาคม 2567
Deep South Watch Database: JANUARY 2004 - MARCH 2024

เหตุการณ์

22,443

เสียชีวิต

7,581

บาดเจ็บ

14,082