สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: เดือนมกราคม 2547 - เดือนกุมภาพันธ์ 2567
Deep South Watch Database: JANUARY 2004 - FEBRUARY 2024

เหตุการณ์

22,360

เสียชีวิต

7,574

บาดเจ็บ

14,057