สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: เดือนมกราคม 2547 - เดือนเมษายน 2567
Deep South Watch Database: JANUARY 2004 - APRIL 2024

เหตุการณ์

22,495

เสียชีวิต

7,594

บาดเจ็บ

14,122