สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: เดือนมกราคม 2547 - เดือนมกราคม 2567
Deep South Watch Database: JANUARY 2004 - JANUARY 2024

เหตุการณ์

22,322

เสียชีวิต

7,556

บาดเจ็บ

14,046