สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: มกราคม 2547 - กุมภาพันธ์ 2564
Deep South Watch Database: January 2004 - FEBRUARY 2021

เหตุการณ์

20,931

เสียชีวิต

7,224

บาดเจ็บ

13,427