ช่องทางติดต่อสถานวิจัยฯ

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ / โทรสาร

โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667

แผนที่

Google Maps