ช่องทางติดต่อสถานวิจัยฯ

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์/โทรสาร  073-350433

โทรศัพท์เคลื่อนที่  086-4981667

แผนที่

Google Maps

CSCD