ภาพรวมเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 - มกราคม 2563

Incidents

20,539

Dead

7,103

Injured

13,247