ผลงานตีพิมพ์

Wed, 2020-05-20 - 14:23
Publication: การเมืองการเลือกตั้งของนักการเมืองท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางบริบทความรุนแรง วารสาร: วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 ปีที่พิมพ์: 2563 ผู้เขียน: เอกรินทร์ ต่วนศิริ รายละเอียด: บทคัดย่อ
การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์
Fri, 2019-12-20 - 14:37
Publication: การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์ วารสาร: รวมปาฐกถาจากการประชุมวิชาการนานานชาติ (2557 - 2560) ปีที่พิมพ์: 2562 ผู้เขียน: บรรณาธิการ : ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, กุสุมา กูใหญ่, วลักษณ์กมล จ่างกมล, ฟารีดา ปันจอร์, รอมฎอน ปันจอร์, นิชาภา เชิงสมอ รายละเอียด:
นักการเมืองมลายูมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้: ตัวตน โอกาส และข้อท้าทาย
Mon, 2019-11-04 - 01:28
Publication: นักการเมืองมลายูมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้: ตัวตน โอกาส และข้อท้าทาย วารสาร: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 เรื่อง ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย (Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy) วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2562 ปีที่พิมพ์: 2562 ผู้เขียน: อิมรอน ซาเหาะ ยาสมิน ซัตตาร์ รายละเอียด:
Introduction: Conflict in the Deep South of Thailand: Never-ending Stalemate?,
Sun, 2019-07-28 - 18:08
Publication: Conflict in the Deep South ofThailand วารสาร: Asian International Studies Review Vol. 20 Special Issue (June 2019): 1-23 ปีที่พิมพ์: 2562 ผู้เขียน: Paul Chambers Srisompob Jitpiromsri Napisa Waitoolkiat รายละเอียด: - เว็บที่เกี่ยวข้อง: http://www.asianisr.org/sub/archives.asp ดาวน์โหลดเอกสาร: -
The Deep South of Thailand: 15 Years in Fields of Open Conflict,Violence and Peace Narratives.
Sun, 2019-07-28 - 18:04
Publication: The Deep South of Thailand: 15 Years in Fields of Open Conflict,Violence and Peace Narratives. วารสาร: Asian International Studies Review Vol. 20 Special Issue (June 2019): 79-108 ปีที่พิมพ์: 2562 ผู้เขียน: Srisompob Jitpiromsri รายละเอียด: - เว็บที่เกี่ยวข้อง: http://www.asianisr.org/sub/archives.asp ดาวน์โหลดเอกสาร:
Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands Chapter 5: Conflict Transformation and Public Opinion in Thailand’s Deep South During the Period from 2015 to 2017
Sun, 2019-07-28 - 17:47
Publication: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands Chapter 5: Conflict Transformation and Public Opinion in Thailand’s Deep South During the Period from 2015 to 2017 วารสาร: Asian Affairs: An American Review Volume 45, 2018 - Issue 2: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands ปีที่พิมพ์: 2562 ผู้เขียน: SRISOMPOB JITPIROMSRI SUWARA KAEWNUY รายละเอียด: -
Special Issue: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands Chapter 1: Introduction
Sat, 2019-05-18 - 18:01
Publication: Special Issue: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands Chapter 1: Introduction วารสาร: Asian Affairs: An American Review Volume 45, 2018 - Issue 2: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands ปีที่พิมพ์: 2561 ผู้เขียน:
 Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands Chapter 3: Peace Process and Transitional Justice: The Comparative Study of Mindanao, Colombia, and Thailand’s Deep South
Mon, 2019-02-18 - 16:32
Publication: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands Chapter 3: Peace Process and Transitional Justice: The Comparative Study of Mindanao, Colombia, and Thailand’s Deep South วารสาร: Asian Affairs: An American Review Volume 45, 2018 - Issue 2: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands ปีที่พิมพ์: 2562 ผู้เขียน: FAREEDA PANJOR ANCHANA HEEMMINA รายละเอียด: -
The Comparative Study on the Participation of Civil Society Organizations on the Peace Process: The Cases of Southern Philippines and Southern Thailand
Sat, 2018-12-29 - 17:53
Publication: The Comparative Study on the Participation of Civil Society Organizations on the Peace Process: The Cases of Southern Philippines and Southern Thailand วารสาร: วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 หน้า 202-211 ปีที่พิมพ์: 2561 ผู้เขียน: FAREEDA PANJOR รายละเอียด:
Sat, 2018-09-22 - 01:25
Publication: พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยกับแนวคิดอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ วารสาร: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ" วันที่ 21 กันยายน 2561 ปีที่พิมพ์: 2561 ผู้เขียน: อิมรอน ซาเหาะ รายละเอียด: - เว็บที่เกี่ยวข้อง: - ดาวน์โหลดเอกสาร: -