เวทีวิชาการ

Tyrell Haberkorn
Wed, 2023-02-15 - 09:13
 สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Virtual Visiting Professor หัวข้อ "Dictatorship on Trial: History and Justice after the National Council for Peace and Order" โดย Professor Tyrell Haberkorn
รธน.
Sat, 2022-07-02 - 11:56
การปฏิรูปรัฐธรรมนูญไทยจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตและอนาคตของผู้คนในชายแดนใต้/
Authoritarian
Wed, 2022-04-13 - 05:41
สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual Visiting Professor หัวข้อ "Authoritarian Conflict Management: The Rise of Illiberal Peace"