เวทีวิชาการ

ACEH PATANI ตอนเหนือของอินโดฯ ชายแดนใต้ของไทย คนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่าในการเปลี่ยนแปลง
Sun, 2020-04-26 - 01:55
เสวนาสาธารณะสรุปบทเรียน ACEH PATANI ตอนเหนือของอินโดฯ ชายแดนใต้ของไทย คนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่าในการเปลี่ยนแปลง วันที่ 18 มีนาคม 2561
Sun, 2020-04-26 - 01:53
โครงการวงเวียนงานวิจัย ครั้งที่ 3 หัวข้อ "สถานภาพการสื่อสาร การศึกษา การจัดการความรู้ และการเมืองระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างแนวทางสมานฉันท์และสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้" วิทยากรโดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่, ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา, อ.ปวิชญา ชนะการณ์ และ ผศ.จารียา อรรถอนุชิต, อ.ฟารีดา ปันจอร์, อ.สุวรา แก้วนุ้ย และ อ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ นำอภิปรายโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
Sun, 2020-04-26 - 01:52
โครงการวงเวียนงานวิจัยชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2 หัวข้อ (พรรค)การเมืองการเลือกตั้ง และชายแดนใต้ Political (Parties), Election and the Deep South วิทยากรโดย ดร.ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ และ นายอิมรอน ซาเหาะ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
Sun, 2020-04-26 - 01:51
โครงการวงเวียนงานวิจัยชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 1 หัวข้อ อิสลามในความเคลื่อนไหว โดย นายศิริวัฒน์ หะยีเลาะ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี และ ดร.ฮาฟิส สาและ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
Sun, 2020-04-26 - 01:50
เส้นทางกฎหมายบังซาโมโร: ความหวังแห่งสันติภาพของผู้คน โดย ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ คุณนวลน้อย ธรรมเสถียร ผู้สื่อข่าว FT Media วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.15– 16.30 น.
Sun, 2020-04-26 - 01:50
ทบทวนแนวทางการป้องกันและการปราบปรามความไม่สงบ(ปปส.)ในชายแดนใต้ โดย ดร.พอล แชมเบอร์ส วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
Sun, 2020-04-26 - 01:49
เมื่อผู้หญิงออกแรงผลักดัน: บทบาทของกลุ่มผู้หญิงฯ (20ม.ค.60) ชาเดีย มัรฮาบัน ที่ปรึกษาองค์กรคนกลางไร้พรมแดน แปลโดย ยาสมิน ซัตตาร์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์และการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ประเทศตุรกี
Sun, 2020-04-26 - 01:48
ปลายทางความขัดแย้ง : จะจบด้วยสันติภาพฯ (28ม.ค.60)โดย ดร.เอริค เมลันเดอร์ มหาวิทยาลัยอุปสาล่า ประเทศสวีเดน และ ดร.เอลิน เบียร์เนการ์ด สาขาพัฒนาการศึกษา สำนักวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยอุปซาล
Sun, 2020-04-26 - 01:48
การสัมมนาเพื่อประมวลองค์ความรู้การพัฒนาสังคมชายแดนใต้ (กิจกรรมย่อยของโครงการพัฒนาผู้นำศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมชายแดนใต้) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 “การปฏิรูปความมั่นคงกับสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” โดย รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว , Dr. Paul Chambers,Chiang Mai University, พ.อ.ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ศูนย์สันติสุข
Sun, 2020-04-26 - 01:47
เมื่อมุสลิมเผชิญความขัดแย้ง :คิดใคร่ครวญถึง‘หลักเจตนารมณ์แห่งชารีอะห์’ ในประสบการณ์ของมุสลิมตะวันตก โดย ศ.ดร.ยาซิร อูดะฮฺ นำการอภิปราย โดย นายอันวาร์ กอมะ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น.