เวทีวิชาการ

cscd
Wed, 2023-12-13 - 13:27
วงเวียนวิจัย#13 ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลการวิจัย "การใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธและค่านิยมปิตาธิปไตยในกองทัพ: การศึกษาเรื่องชีวิตทหารเกณฑ์กับประสบการณ์การสู้รบในจังหวัดชายแดนภาคใต้" Armed Violence and Patriarchal Values: A Survey of Young Men in Thailand and Their Military Experiences ... วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ... นำเสนอโดย
โนเบิร์ต
Thu, 2023-12-07 - 13:38
“Norbert Ropers ผู้จุดประกายแนวทางและร่วมสร้างพื้นที่กลางสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ขอเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” (A Decade of the Patani Peace Process 2013-2023) โดย Dr. Norbert H. Ropers ผู้อำนวยการ Peace Resource Collaborative (PRC) และผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tyrell Haberkorn
Wed, 2023-02-15 - 09:13
 สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Virtual Visiting Professor หัวข้อ "Dictatorship on Trial: History and Justice after the National Council for Peace and Order" โดย Professor Tyrell Haberkorn