เสวนาวิชาการ เรื่อง "ทหารเกณฑ์และการปฏิรูปทหารของไทย"