เวทีวิชาการ

Aj.Sri Aj.koo
Mon, 2022-09-26 - 10:38
สัมมนาวิชาการ เรื่อง พลวัตสื่อและสันติภาพที่หลากหลาย: ความคิด ความรู้ ความรู้สึก เกี่ยวกับสังคมชายแดนใต้ วิทยากรโดย
Paul
Sun, 2022-07-17 - 21:43
การเมืองของบ้านใหญ่และเครือญาติสำคัญอย่างไร? มีพัฒนาการเติบโตต่อยอดจนสร้างเป็นตำนานในชายแดนใต้อย่างไร?
CSCD
Fri, 2022-07-08 - 09:26
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอัยยูบีย์ (แปดเหลี่ยม) ชั้น 5 อาคารนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาล
รธน.
Sat, 2022-07-02 - 11:56
การปฏิรูปรัฐธรรมนูญไทยจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตและอนาคตของผู้คนในชายแดนใต้/
Imron
Mon, 2022-06-27 - 16:17
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี
AJ Sri
Thu, 2022-04-14 - 05:32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ประธานหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษหัวข้อ "Protracted Conflict in Southern Thailand and Role of Malaysia as Mediator in Peace Talks" ให้แก่นักศึกษาของ Faculty of Law and International Relations, University Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Malaysia วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. (เวลาประเทศไทย) ผู้สนใจติดตามได้ที่..Meeting link: