เวทีวิชาการ

AJ Sri
Thu, 2022-04-14 - 05:32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ประธานหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษหัวข้อ "Protracted Conflict in Southern Thailand and Role of Malaysia as Mediator in Peace Talks" ให้แก่นักศึกษาของ Faculty of Law and International Relations, University Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Malaysia วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. (เวลาประเทศไทย) ผู้สนใจติดตามได้ที่..Meeting link:
CSCD ด้วยใจ
Fri, 2021-10-08 - 11:39
ผู้ร่วมเสวนาโดย -เอกอัครราชทูต Helena Gröndahl Rietz (สมาชิกเครือข่ายการไกล่เกลี่ยสตรีแห่งสวีเดน) -คุณดวิ รูบียาติ คอลลิฟะห์ Secretary general for the Asian Muslim Action Network (AMAN) ) -ดำเนินรายการและบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา "สถานการณ์ความขัดแย้งภาคใต้สุดของประเทศไทยกับกระบวนการสันติภาพ” รับชมย้อนหลัง ภาษาไทย คลิ๊ก ที่นี่  
PTN
Thu, 2021-09-30 - 12:06
  แนะนำโครงการโดย : ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมศรี วิทยากร : รศ. ดร. อนุสรณ์ อุณโณ เรืองรวี พิชัยกุล รศ.สีดา สอนศรี อ.ชำนาญ จันทร์เรือง ดำเนินรายการโดย : รอมฎอน ปันจอร์   รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่
ALN-IPS
Tue, 2021-09-14 - 14:40
กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา