เวทีวิชาการ

cscd
Wed, 2023-12-13 - 13:27
วงเวียนวิจัย#13 ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลการวิจัย "การใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธและค่านิยมปิตาธิปไตยในกองทัพ: การศึกษาเรื่องชีวิตทหารเกณฑ์กับประสบการณ์การสู้รบในจังหวัดชายแดนภาคใต้" Armed Violence and Patriarchal Values: A Survey of Young Men in Thailand and Their Military Experiences ... วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ... นำเสนอโดย
Aj.Sri
Wed, 2023-09-27 - 10:29
LIVE :: Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #3 ‘ความ(ไม่)มั่นคงในโลกใหม่’ .
Aj.Sri
Mon, 2023-09-11 - 09:20
เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจมาเข้าร่วมฟังบรรยายการจัดสัมมนา: โอกาสยุติ(ทำ)สันติภาพ20ปีชายแดนใต้ภายใต้หัวข้อ “โอกาสเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ “
cscd
Sun, 2023-09-10 - 19:52
รายการ "วัดปรอทปาตานี/ชายแดนใต้" Ep.3 หัวข้อ "กระบวนการสันติภาพที่ยั่งยืนกับบริบทความขัดแย้ง จชต./ปาตานี" ดำเนินรายการโดย อิมรอน ซาเหาะ ร่วมเสวนาโดย ตูแวดานียา ตูแวแมแง และพบกับแขกรับเชิญพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการสันติภาพ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 20.30 น.
Tyrell Haberkorn
Wed, 2023-02-15 - 09:13
 สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Virtual Visiting Professor หัวข้อ "Dictatorship on Trial: History and Justice after the National Council for Peace and Order" โดย Professor Tyrell Haberkorn
IPS
Fri, 2023-02-03 - 09:52
สถาบันสันติศึกษาชวนทุกคนมารู้จักและเจาะลึกหลักสูตร กับกิจกรรม IPS Open House เปิดบ้านหลักสูตรปริญญาโท "สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา"เจาะลึกหลักสูตร โดย ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง และดร.รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช อาจารย์ประจำสถาบัน