เวทีเสวนาสาธารณะ “ชุดกฎหมายสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี: ทบทวน ท้าทาย ที่ทาง

cscd

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องน้ำพราวชั้น 1  โรงแรม CS ปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา สภาประชาสังคมชายแดนใต้ และ Minority Rights Group  จัดเวทีเสวนา “ชุดกฎหมายสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี:  ทบทวน ท้าทาย ที่ทาง” สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU)

ภายในเวทีมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ชี้แจงเวทีเสวนา นายแวรอมลี แวบูละ นายกสมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา นำเสนอประเด็น การสร้างสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีกับมุมของของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ และ ดร.รุ่งรวี รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร

ส่วนเวทีเสวนา ชุดกฎหมายสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี:  ทบทวน ท้าทาย ที่ทาง มีวิทยากรจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ  นายตูแวดานียา ตูแวแมแง ผู้ประสานงานคณะสันติภาพภาคประชาชน (คสป.), อาจารย์อับดุลการิม อัสมะแอ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและอดีตประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้, นายบูรฮัน ติพอง                กรรมาธิการฯและอนุกรรมาธิการเจรจาฯ, นายรักชาติ สุวรรณ อดีตประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้, ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ ประธานกลุ่มด้วยใจ และนายรอมฎอน ปันจอร์ กรรมาธิการฯ ดำเนินการายการโดย คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย สำนักข่าว The Reporter

ทั้งนี้ มีผู้ร่วมเวทีจากหลากลายกลุ่ม อาทิ ภาคประชาสังคม หน่วยงานด้านความมั่นคง ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป สนใจร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น