สัมมนาวิชาการ “Local peace-making, social cohesion and the right to self-determination for the Rohingya and the Rakhine in Myanmar”

ips cscd

📌📣🎥 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “Local peace-making, social cohesion and the right to self-determination for the Rohingya and the Rakhine in Myanmar”
.
วิทยากร 💬
- Assoc. Prof. Anthony Ware, International & Community Development, School of Humanities and Social Sciences, Deakin University, Australia
- Assoc. Prof. Costas Laoutides, International Relations, School of Humanities and Social Sciences, Deakin University, Australia

บรรยาย: ภาษาอังกฤษ / แปลสรุป: ภาษาไทย

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
เวลา: 14.00 – 16.00 น.
Onsite: ห้องบรรยายชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา ม.อ.หาดใหญ่
Online (Facebook Live): Institute for Peace Studies สถาบันสันติศึกษา ม.อ.
ลงทะเบียนเข้าร่วม Onsite: https://link.psu.th/WF7cG

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร.0-7428-9450, อีเมล: ips@psu.ac.th