รายการ อนาคตประเทศไทย ตอน โจทย์ความมั่นคง (ยุคใหม่) ภายใต้งบกลาโหม ช่อง Thai PBS

cscd

เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทหารเกณฑ์และการปฏิรูปทหารของไทย”

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567  ณ ห้องประชุมสีหราช ชั้น M อาคารเกษม อุทยานนิ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.30 – 13.40 น.                  กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา

13.40 – 16.00 น.                  การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทหารเกณฑ์และการปฏิรูปทหารของไทย”

                                      วิทยากร

  • รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Prof. Dr. Erik Melander, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, Sweden
  • Dr. Anders Engvall, Stockholm School of Economics, Sweden
  • Dr. Paul Chambers คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดำเนินรายการโดย ดร.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รายการ อนาคตประเทศไทย ตอน โจทย์ความมั่นคง (ยุคใหม่) ภายใต้งบกลาโหม ช่อง Thai PBS รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่