ขอเชิญเข้าร่วม #วงเวียนวิจัย 12 “เมื่อประชาชนมองกลยุทธ์สันติวิธีของขบวนการต่อสู้”