บรรยายพิเศษ เรื่อง “ย้อนมอง 'ความมั่นคง' กับความขัดแย้งในประเทศและชายแดนใต้/ปาตานี”

Aj.Thongchai's

? ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ย้อนมอง 'ความมั่นคง' กับความขัดแย้งในประเทศและชายแดนใต้/ปาตานี” (Rethinking Security Concept and Conflict in Thai Politics and Deep South / Patani)

โดย ศาสตรจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล วิทยาลัยนานานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.

พร้อมด้วยวงสนทนาสะท้อนคิด

-ดร.รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช สถาบันสันติศึกษา

-รอมฎอน ปันจอร์ Deep South Watch

-อาจารย์อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์

-ผศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์

- ดำเนินรายการโดย ดร.ฮาฟีส สาและ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

?️ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.00-16.30 น. ? ณ หอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจ (สนอ.) ม.อ.ปัตตานี

 

จัดโดย

สถาบันสันติศึกษา ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ และศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์