ขอเชิญเข้าร่วม #วงเวียนวิจัย 11 "การพัฒนาแนวทางการคุ้มครองพลเรือนสำหรับชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"