จังหวัดชายแดนภาคใต้

ips cscd
Wed, 2024-07-10 - 15:25
เมื่อวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) สถาบันพระป
ips cscd
Wed, 2024-07-10 - 10:39
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กรรมาธิการวิสามัญสันติภาพชายแดนภาคใต้ฯ สภาผู้แทนราษฎร และสถานทูตสวิ
Imron
Wed, 2024-07-10 - 10:17
ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องศรีนาฆารา โรงแรมเซาร์เทิร์นปัตตานี สถาบันสันติศึกษา และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาคใต้ (สนง.กสม.ภาคใต้) สถาบันพระปกเกล้า สภาประชาสัง
Aj.koo
Fri, 2024-04-05 - 10:09
จินตธรรม: บทบาทของการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และสื่อเพื่อสันติภาพในชายแดนใต้  
Imron
Fri, 2023-11-03 - 11:37
รายการวัดปรอทปาตานี/ชายแดนใต้ Ep.5 หัวข้อ "กรรมาธิการวิสามัญสันติภาพฯ ความสำคัญและความคาดหวังของประชาชนชายแดนใต้" วันเสาร์ ที่ 4 พ.ย. 2566 นี้ เวลา 2 ทุ่มเป็นต้นไป ชมไลฟ์ผ่านเพจ The Poligens News ดำเนินรายการร่วมโดย อิมรอน ซาเหาะ กับ ตูแวดานียา ตูแวแมแง ผู้ร่วมเสวนาโดย -นายนัจมุดดีน อูมา ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรรมาธิการวิสามัญสันติภาพชายแดนใต้ -ทนายอาดีลัน อาลีอิสเฮาะ กรรมาธิการวิสามัญฯสันติภาพชายแดนใต้
Aj.Sri
Mon, 2023-06-05 - 11:47
สันติภาพ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจดี กระจายอำนาจรวมถึงความยุติธรรม สิ่งเหล่านี้อาจเป็นภาพความหวังของใครหลาย ๆ คน แล้วอะไรที่จะทำให้ความฝันนั้นเดินหน้าสู่อนาคตในอีก 10 ข้างหน้า นี่คือโจทย์ที่รายการฟังเสียงประเทศไทย ออกเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกันที่พื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งมีข้อท้าทายจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันในพื้นที่ก็มีศักยภาพสูงในหลายด้าน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่สมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ มีต้นทุนที่ตั้งเหมาะสมและสามารถพัฒนาสินค้าฮาลาล และที่สำคัญมีทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง แล้วอะไรเป็นโจทย์สำคัญของทิศทางกระบวนการพูดคุยสันติภาพ บรรยาก
Imron
Mon, 2023-06-05 - 11:38
14 พ.ค. 66 นี้ อย่าลืมไปเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งนั้นส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของพวกเราโดยตรง ที่มา แลต๊ะแลใต้ 
Imron
Mon, 2023-06-05 - 11:34
หลังการเลือกตั้งอยากเห็นประเทศเป็นอย่างไร? ชวนควังเสียง "คนใต้" กับความคาดหวังที่จะเห็นทิศทางการพัฒนาประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ที่มา แลต๊ะแลใต้