วัดปรอทปาตานี/ชายแดนใต้ Ep.5 "กรรมาธิการวิสามัญสันติภาพฯ ความสำคัญและความคาดหวังของประชาชนชายแดนใต้"

Imron

รายการวัดปรอทปาตานี/ชายแดนใต้ Ep.5

หัวข้อ "กรรมาธิการวิสามัญสันติภาพฯ ความสำคัญและความคาดหวังของประชาชนชายแดนใต้"

วันเสาร์ ที่ 4 พ.ย. 2566 นี้ เวลา 2 ทุ่มเป็นต้นไป ชมไลฟ์ผ่านเพจ The Poligens News

ดำเนินรายการร่วมโดย
อิมรอน ซาเหาะ กับ ตูแวดานียา ตูแวแมแง

ผู้ร่วมเสวนาโดย
-นายนัจมุดดีน อูมา ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรรมาธิการวิสามัญสันติภาพชายแดนใต้

-ทนายอาดีลัน อาลีอิสเฮาะ
กรรมาธิการวิสามัญฯสันติภาพชายแดนใต้

-นายอับดุลปาตะ ยูโซะ นายกสมาคมเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด และผู้ประสานงานฝ่ายเยาวชนคณะสันติภาพภาคประชาชน(คสป.)