กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

ips cscd
Thu, 2024-04-04 - 10:57
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะ และแลกเปลี่ยนประเด็นสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
ips cscd
Mon, 2024-03-18 - 14:54
ประมวลภาพเวทีเปิด “ประชาชนออกแบบสันติภาพ”: การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาต
ประชาชนออกแบบสันติภาพ
Mon, 2024-03-18 - 14:41
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเปิด “ประชาชนออกแบบสันติภาพ”: การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี
cscd
Wed, 2024-01-17 - 14:34
เมื่อวนที่ 4 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี นายฉัตรชัย บางชวด หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และคณะฯ พร้อมด้วยฝ่ายเลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังห
ืnobert
Tue, 2023-12-26 - 10:21
“Norbert Ropers ผู้จุดประกายแนวทางและร่วมสร้างพื้นที่กลางสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ขอเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” (A Decade of the Patani Peace Process 2013-2023) โดย Dr. Norbert H. Ropers ผู้อำนวยการ Peace Resource Collaborative (PRC) และผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โนเบิร์ต
Thu, 2023-12-07 - 13:38
“Norbert Ropers ผู้จุดประกายแนวทางและร่วมสร้างพื้นที่กลางสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ขอเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” (A Decade of the Patani Peace Process 2013-2023) โดย Dr. Norbert H. Ropers ผู้อำนวยการ Peace Resource Collaborative (PRC) และผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Imron
Fri, 2023-11-03 - 11:37
รายการวัดปรอทปาตานี/ชายแดนใต้ Ep.5 หัวข้อ "กรรมาธิการวิสามัญสันติภาพฯ ความสำคัญและความคาดหวังของประชาชนชายแดนใต้" วันเสาร์ ที่ 4 พ.ย. 2566 นี้ เวลา 2 ทุ่มเป็นต้นไป ชมไลฟ์ผ่านเพจ The Poligens News ดำเนินรายการร่วมโดย อิมรอน ซาเหาะ กับ ตูแวดานียา ตูแวแมแง ผู้ร่วมเสวนาโดย -นายนัจมุดดีน อูมา ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรรมาธิการวิสามัญสันติภาพชายแดนใต้ -ทนายอาดีลัน อาลีอิสเฮาะ กรรมาธิการวิสามัญฯสันติภาพชายแดนใต้