ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายสาธารณะ "DIGITAL COMMUNICATIONS FOR SOCIAL CHANGE"