ขอเชิญเข้าร่วม Virtual Visiting Professor หัวข้อ Fighting for virtue: justice and politics in Thailand "การต่อสู้เพื่อคนดี: ความยุติธรรมและการเมืองไทย"

Duncan McCargo

???สถาบันสันติศึกษา ..
เชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual Visiting Professor กิจกรรม 2 ครั้งสุดท้ายของ special lecture series

++++++++
??วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 .

Professor Duncan McCargo
Director, Nordic Institute of Asian Studies
University of Copenhagen, Denmark

หัวข้อ Fighting for virtue: justice and politics in Thailand
"การต่อสู้เพื่อคนดี: ความยุติธรรมและการเมืองไทย"

**บรรยายเป็นภาษาไทยตลอดกิจกรรม**
ลงทะเบียนเข้าร่วมและรับ zoom link ได้ที่ https://forms.gle/NZApURNJUWoeeiN37
รับชมออนไลน์ผ่าน zoom application และ facebook live สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร CSCD - PSU Pattani

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 074 28 9450
**ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบอีเมล์ของท่านได้ หากยังไม่ได้รับอีเมล์แจ้ง zoom link ขอให้ติดต่ออีเมล์: kateruedee.bo@psu.ac.th**