บรรยายพิเศษ เรื่อง ความยุติธรรมทางสังคม การศึกษาและการสร้างสันติภาพ: การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งในภาคใต้ของไทย

IPS

?? สถาบันสันติศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม Virtual Visiting Professor ภายใต้โครงการ PSU Open Mobility 2565

พบกับ
Professor Tejendra Pherali
นักวิชาการจาก IOE, UCL's Faculty of Education and Society
University College London, UK

หัวข้อ
"Social Justice, Education and Peacebuilding: Conflict Transformation in Southern Thailand"
ความยุติธรรมทางสังคม การศึกษาและการสร้างสันติภาพ: การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งในภาคใต้ของไทย

??วันอังคารที่ 13 ธ.ค. 65??
เวลา 16.00 - 18.30 น.
ออนไลน์ Zoom Application และ Facebook Live ผ่านเพจ Institute for Peace Studies : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร CSCD - PSU Pattani


ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและรับ Link Zoom ได้ที่
https://forms.gle/E7dDNcPDQrZVutni7

**มีการแปลภาษาไทยตลอดกิจกรรม**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
? 074 28 9450
? kateruedee.bo@psu.ac.th