ภาพรวมเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 - มกราคม 2563

เหตุการณ์

20,539

เสียชีวิต

7,103

บาดเจ็บ

13,247