กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

cscd
Tue, 2022-12-06 - 18:51
ขอเชิญรับฟังการอภิปราย หัวข้อ “จุดเชื่อมต่อระหว่าง Open Government และ Public Consultation ในกระบวนการสันติภาพ” ในงานสัมมนาวิชาการ นวัตกรรมข้อมูลกับการปรึกษาหารือสาธารณะเ
Aj.Sri
Mon, 2022-11-07 - 14:18
THE PEN PEACE FORUM หรือ (THE PEN Forum Damai) เป็นรายการที่พยายามจะเป็น “พื้นที่กลางหรือพื้นที่สาธารณะ”เพื่อการสื่อสารของหุ้นส่วนสันติภาพ ได้มาพูดคุย แลกเปลี่ยน ถกเถียง หรือแสวงหาจุดร่วมของการหาทางออกจากความขัดแย้ง
CSCD MRG
Mon, 2022-10-24 - 16:08
เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนบ้านบางปู สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา และ
EU
Wed, 2022-09-07 - 14:52
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องศรีนฆรา ชั้น 3 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี
Imron
Mon, 2022-06-27 - 16:17
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี<
SCENARIO PATANI
Sun, 2022-06-26 - 15:18
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา The Motive จัดวงเสวนาสาธารณะ “ภาพอนาคตปาตานี/ชายแดนใต้ ด้านกระบวนการสันติภาพ” ภาย
AJ.Sri
Wed, 2022-01-05 - 14:13
PEACE: "18 ปี สงครามและกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้" เสวนาออนไลน์ เวลา 18.30 น.- 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง The Reporters , Patani NOTES ผู้ร่วมเสวนา - ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์ - รักชาติ สุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ - มูฮำหมัดอาลาดี เด็งนิ ประธานสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ - ฮารา ชินทาโร่ นักวิชาการอิสระ - นวลน้อย ธรรมเสถียร Patani NOTES - ฐปณีย์ เอียดศรีไชย The Reporters
CSCD ด้วยใจ
Fri, 2021-10-08 - 11:39
ผู้ร่วมเสวนาโดย -เอกอัครราชทูต Helena Gröndahl Rietz (สมาชิกเครือข่ายการไกล่เกลี่ยสตรีแห่งสวีเดน) -คุณดวิ รูบียาติ คอลลิฟะห์ Secretary general for the Asian Muslim Action Network (AMAN) ) -ดำเนินรายการและบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา "สถานการณ์ความขัดแย้งภาคใต้สุดของประเทศไทยกับกระบวนการสันติภาพ” รับชมย้อนหลัง ภาษาไทย คลิ๊ก ที่นี่  
AJ.Sri
Fri, 2021-04-30 - 11:10
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา