ศูนย์อนาคตศึกษาร่วมหารือกับ CSCD สถาบันสันติศึกษาว่าด้วยเรื่องกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้

อนาคต

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับบุคลากรจากโครงการศูนย์อนาคตศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการข่าว (สลก.ปษ.) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) นำโดย รอง ผอ.สลก.ปษ. ผอ.โครงการศูนย์อนาคตศึกษา และคณะทำงานโครงการฯ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรง และกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป