สัมมนาวิชาการสาธารณะว่าด้วยเรื่อง "สันติภาพที่เบาบางของคนเปราะบาง"

IPS – CSCD

ประมวลภาพโครงการ “สันติภาพที่เบาบางของคนเปราะบาง” การประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายวิชาการและภาคประสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างสันติภาพในกลุ่มเปราะบาง จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศรีวังสา ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จัดโดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา และ Minority Rights Group (MRG) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

รับชมวีดีโอย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่