การนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นว่าด้วยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิตและการสร้างสันติภาพอย่างครอบคลุมในจังหวัดชายแดนใต้

CSCD

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชูเกียรติ ชั้น 3 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา ร่วมกับ สมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา และ Minority Rights Group (MRG) จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นและการเตรียมการวิจัยสัมภาษณ์กลุ่ม ภายใต้โครงการอบรมนักวิจัยหญิง การวิจัยแบบมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิตและการสร้างสันติภาพอย่างครอบคลุมในจังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย สหภาพยุโรป EU

ภายในกิจกรรมมีการนำเสนอผลการวิจัยเชิงสำรวจเบื้องต้นและการแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับผลการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพเบื้องต้น (coding) และการแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับผลการวิจัย ตลอดจนการกำหนดแนวทางของคำถามวิจัยกลุ่ม การทำงานภาคสนาม และการกำหนดช่วงเวลาของการวิจัย