การพัฒนาระบบงานวิจัย

Aj.Sri
Wed, 2023-10-25 - 15:25
ติดตามรับฟังรายการ : มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 รับฟังการสัมภาษณ์...ประเด็น : ผลการสำรวจความเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 7 โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ รับชมหรับฟังย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่  
Aj.koo
Wed, 2023-10-25 - 15:23
ติดตามรับฟังรายการ : มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 รับฟังการสัมภาษณ์...ประเด็น : Peace survey กับข้อท้าทายในกระบวนการสันติภาพ โดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PS#7
Tue, 2023-08-08 - 10:43
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมะปราง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่ายวิช
PS#7
Thu, 2023-06-01 - 14:15
เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชูเกียรติ  คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ
MRG
Tue, 2023-05-23 - 11:50
  Topic: Online Q&A Session: Peacebuilding Grant Time: May 23, 2023 02:30 PM Bangkok Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/81043515851?pwd=N3lnUmpRd0UxUWI4SXlkU2ZIRjVrZz09 Meeting ID: 810 4351 5851 Passcode: 675802
MRG
Mon, 2023-05-22 - 10:58
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน จากโครงการ Inclusive Peacebuilding in Thailand’s Southern Border Provinces ประจำปี 2566