การพัฒนาระบบงานวิจัย

ips cscd
Mon, 2024-03-18 - 15:23
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 (PRIDE of PSU 2024) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ips cscd
Sat, 2024-03-02 - 16:44
ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกลางชล ชั้น 8 โรงแรมซีเอส ปัตตานี และห้องประชุมสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิความร่วมมือสันติภาพ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วาระสันติภาพ: ทบทวนข้อเสน
Aj.Sri
Wed, 2023-10-25 - 15:25
ติดตามรับฟังรายการ : มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 รับฟังการสัมภาษณ์...ประเด็น : ผลการสำรวจความเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 7 โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ รับชมหรับฟังย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่  
Aj.koo
Wed, 2023-10-25 - 15:23
ติดตามรับฟังรายการ : มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 รับฟังการสัมภาษณ์...ประเด็น : Peace survey กับข้อท้าทายในกระบวนการสันติภาพ โดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PS#7
Tue, 2023-08-08 - 10:43
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมะปราง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่ายวิช
PS#7
Thu, 2023-06-01 - 14:15
เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชูเกียรติ  คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ
MRG
Tue, 2023-05-23 - 11:50
  Topic: Online Q&A Session: Peacebuilding Grant Time: May 23, 2023 02:30 PM Bangkok Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/81043515851?pwd=N3lnUmpRd0UxUWI4SXlkU2ZIRjVrZz09 Meeting ID: 810 4351 5851 Passcode: 675802