Peace survey กับข้อท้าทายในกระบวนการสันติภาพ

Aj.koo

ติดตามรับฟังรายการ :
มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
รับฟังการสัมภาษณ์...ประเด็น : Peace survey กับข้อท้าทายในกระบวนการสันติภาพ
โดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รับชมหรับฟังย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่


ติดตามรับฟังได้ทาง
สถานีวิทยุ FM 87.5 MHz และ 14 เครือข่ายภูมิภาค
สถานีวิทยุ AM 1071 KHz
ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ http://tpchannel.org
ทาง Facebook แฟนเพจ : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ทาง Youtube : TPchannel podcast และ KPI Channel
ทาง Mobile Application : TPchannel
(โดยสามารถดาวน์โหลด App TPchannel ฟรี ได้ที่ App Store สำหรับระบบ iOS และที่ Play Store สำหรับระบบ Android)
และทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 เครือข่ายทั่วประเทศ
ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz
ทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ https://www.chorsaard.or.th/
ทาง Facebook แฟนเพจ : สมาคมสื่อช่อสะอาด
(โดยสามารถดาวน์โหลด App ฟังเพลิน ฟรี ได้ที่ App Store สำหรับระบบ iOS และที่ Play Store สำหรับระบบ Android)