ขอเชิญรับชมรายการ "วัดปรอทปาตานี/ชายแดนใต้" Ep.3 หัวข้อ กระบวนการสันติภาพที่ยั่งยืนกับบริบทความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี

cscd

รายการ "วัดปรอทปาตานี/ชายแดนใต้" Ep.3

หัวข้อ "กระบวนการสันติภาพที่ยั่งยืนกับบริบทความขัดแย้ง จชต./ปาตานี"

ดำเนินรายการโดย อิมรอน ซาเหาะ
ร่วมเสวนาโดย ตูแวดานียา ตูแวแมแง และพบกับแขกรับเชิญพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการสันติภาพ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี

วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 20.30 น.