รายการพิเศษ ‘คุยนอกโต๊ะ’ พื้นที่กลางสันติภาพชายแดนใต้-ปาตานี

Imron

คุยนอกโต๊ะพื้นที่กลางสันติภาพชายแดนใต้-ปาตานี

 

ตอนที่ 1/5

รับชมผ่านช่องทาง Facebook คลิ๊ก https://fb.watch/nioaGJqmzS/

รับชมผ่านช่องทาง Youtube คลิ๊ก https://www.youtube.com/watch?v=6pA35_rJcTs

ตอนที่ 2/5

รับชมผ่านช่องทาง Facebook คลิ๊ก https://fb.watch/njmqmkW6Z8/  

รับชมผ่านช่องทาง Youtube คลิ๊ก https://www.youtube.com/watch?v=Ji9Q-1LNBwQ   

ตอนที่ 3/5

รับชมผ่านช่องทาง Facebook คลิ๊ก https://fb.watch/noRgHeLIsx/

 

รับชมผ่านช่องทาง Youtube คลิ๊ก https://www.youtube.com/watch?v=-DAOFjLcCtM

ตอนที่ 4/5

รับชมผ่านช่องทาง Facebook คลิ๊ก https://fb.watch/nmqfAU9ZiP/

รับชมผ่านช่องทาง Youtube คลิ๊ก https://www.youtube.com/watch?v=Tis2uxPk0NQ

ตอนที่ 5/5

รับชมผ่านช่องทาง Facebook คลิ๊ก https://fb.watch/noRnm-e576/

รับชมผ่านช่องทาง Youtube คลิ๊ก https://www.youtube.com/watch?v=WAoRdA6NhqA&t=27s