เครือข่ายวิชาการ

PS#7
Mon, 2023-09-25 - 16:25
เปิดตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในระยะเวลาร่วม 20 ปี จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 20,000 คน เสียงจากประชาชนเรียกร้องทุกฝ่ายหยุดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน เร่งให้รัฐบาลเดินหน้า
PS#7
Wed, 2023-09-20 - 17:24
“PEACE SURVEY ครั้งที่ 7 : ฟังเสียงประชาชน ฟื้นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้” เครือข่ายวิชาการ PEACE SURVEY ขอเชิญร่วมรับฟังการรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7 - ศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ - หรือติดตามทางออนไลน์ได้ทาง Zoom ID : 683 5244 2328 Facebook Live : เพจ CSCD – PSU Pattani และเพจองค์กรเครือข่าย
Prof Fumio
Thu, 2023-02-23 - 10:00
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 Professor Fumio Yoshino, Dean, Graduate School of International Cooperation Studies, Takushoku University, Japan และคุณ Misa