กิจกรรม

สถานวิจัยความขัดแย้งฯ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ให้การต้อนรับ รองเลขานุการทูต สหราชอาณาจักร ประจำกรุงเทพมหานคร
Thu, 2020-01-23 - 21:18
วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. Mr.Chris Goff รองเลขานุการทูต สหราชอาณาจักร ประจำกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และผลงานวิจัยของสถานวิจัยฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุน Chevening ของประเทศอังฤษ โดยมี ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และ รอมฎอน ปันจอร์ Curator ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งนี้
สถานวิจัยความขัดแย้งฯ เข้ามอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Mon, 2020-01-20 - 21:04
วันที่ 20 มกราคม 23563 ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี