เครือข่ายวิชาการออนไลน์ เวทีวิชาการ

Imron
Mon, 2024-03-25 - 09:55
Ep.7 รายการ "วัดปรอทปาตานี/ชายแดนใต้ หัวข้อเสวนา "ความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพกระบวนการสันติภาพโดยรัฐบาล" ดำเนินรายการโดย อิมรอน ซาเหาะ ร่วมเสวนาโดย ตูแวดานียา ตูแวแมแง และพบกับแขกรับเชิญพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการสันติภาพ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 21:00 น.เป็นต้นไป
cscd
Wed, 2023-12-13 - 13:32
เชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกันแลกเปลี่ยน ในกระบวนการการปรึกษาหารือสาธารณะออนไลน์ ในหัวข้อ “รูปแบบการปกครองในพื้นที่ชายแดนใต้ สำหรับคุณ เป็นอย่างไร” โดยเรามี 2 ช่องทางให้ทุกคนได้ร่วมมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ทาง Zoom วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 - 22.00 น. สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนเพื่อรับลิ้งค์ซูม หรือตามลิ้งค์ข้างล่างนี้
Aj.Sri
Mon, 2022-11-07 - 14:18
THE PEN PEACE FORUM หรือ (THE PEN Forum Damai) เป็นรายการที่พยายามจะเป็น “พื้นที่กลางหรือพื้นที่สาธารณะ”เพื่อการสื่อสารของหุ้นส่วนสันติภาพ ได้มาพูดคุย แลกเปลี่ยน ถกเถียง หรือแสวงหาจุดร่วมของการหาทางออกจากความขัดแย้ง
เยาวชน
Mon, 2021-11-15 - 13:43
We are delighted to inform you that YOU ARE INVITED TO JOIN OUR WEBINAR on the topic of "Youth and Military Culture : Lessons from South Korea and Thailand" hosted by Deep south watch/CSCD-PSU Pattani.  
Zoom
Mon, 2021-05-31 - 15:31
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์องเครือข่าย จัดวงเสวนาว่าด้วยเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมของคนพิการในประเทศไทย
covid-19
Mon, 2021-02-15 - 11:11
ห้องเรียนสันติภาพ เสวนาเครือข่ายวิชาการออนไลน์  “โควิด-19 กับชีวิตผู้คนที่ชายแดนใต้และเมียนมาร์”