เสวนาวิชาการออนไลน์ “สิทธิและความเท่าเทียมของคนพิการในประเทศไทย”

Zoom

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์องเครือข่าย จัดวงเสวนาว่าด้วยเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมของคนพิการในประเทศไทย 𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗘𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗗𝗶𝘀/𝗮𝗯𝗹𝗲𝗱 𝗣𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱with Lauren Avery (Minority Rights Group International, London), Manit Intharapim (Accessibility Is Freedom), Senah Deesa-eh (The Association of Disabled People in Southern Thailand) and Dr. Nattaporn Sittipat (Faculty of International Studies).

 

รับขมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่