กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะออนไลน์ หัวข้อ “รูปแบบการปกครองในพื้นที่ชายแดนใต้ สำหรับคุณ เป็นอย่างไร”

cscd

เชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกันแลกเปลี่ยน ในกระบวนการการปรึกษาหารือสาธารณะออนไลน์
ในหัวข้อ “รูปแบบการปกครองในพื้นที่ชายแดนใต้ สำหรับคุณ เป็นอย่างไร”
โดยเรามี 2 ช่องทางให้ทุกคนได้ร่วมมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้

✅ทาง Zoom
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 - 22.00 น.
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนเพื่อรับลิ้งค์ซูม
หรือตามลิ้งค์ข้างล่างนี้
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdE3A7c9Vg6hV.../viewform

✅Live ผ่านเฟสบุคเพจ
* ฅน ค้นหา สันติภาพ Deep South Public Consultation
* Wartani
* Duayjai Group กลุ่มด้วยใจ
*The Motive
วันที่ 15 ธันวาคม 2566
เวลา 20.00 - 22.00 น.

พบกับวิทยากร
- ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ผศ.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดำเนินรายการโดย
คุณซาฮารี เจ๊ะหลง