รายการ "วัดปรอทปาตานี/ชายแดนใต้ EP.7 "ความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพกระบวนการสันติภาพโดยรัฐบาล"

Imron

Ep.7 รายการ "วัดปรอทปาตานี/ชายแดนใต้

หัวข้อเสวนา "ความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพกระบวนการสันติภาพโดยรัฐบาล"

ดำเนินรายการโดย อิมรอน ซาเหาะ

ร่วมเสวนาโดย ตูแวดานียา ตูแวแมแง และพบกับแขกรับเชิญพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการสันติภาพ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี

วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 21:00 น.เป็นต้นไป