เรื่องเล่างานวิจัย

Aj.Sri
Fri, 2023-11-03 - 11:26
“รูปแบบปกครองพิเศษ” ไปจนถึง “จังหวัดจัดการตนเอง” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สำหรับรัฐไทย ยังคงมองเป็น “คำต้องห้าม” หากเปรียบกับวิธีการแก้ปัญหาความไม่สงบ ที่ทุ่มสรรพกำลังลงไปตลอดเกือบ 20 ปี สิ่งที่รัฐมองอาจตรงกันข้ามกับเสียงสะท้อนจากประชาชน ผ่าน Peace Survey ครั้งที่ 7 ปี 2566 ส่วนใหญ่คาดหวัง และอยากเห็น “การกระจายอำนาจ” ที่มากกว่าเดิม เกิดขึ้นในดินแดนปลายด้ามขวาน
Imron
Sat, 2023-10-28 - 12:02
คุยนอกโต๊ะ : พื้นที่กลางสันติภาพชายแดนใต้ [FULL] | TODAY x PATANI FORUM  
Aj.Sri
Wed, 2023-10-25 - 15:25
ติดตามรับฟังรายการ : มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 รับฟังการสัมภาษณ์...ประเด็น : ผลการสำรวจความเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 7 โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ รับชมหรับฟังย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่  
Aj.koo
Wed, 2023-10-25 - 15:23
ติดตามรับฟังรายการ : มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 รับฟังการสัมภาษณ์...ประเด็น : Peace survey กับข้อท้าทายในกระบวนการสันติภาพ โดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Imron
Wed, 2023-09-20 - 17:27
รับชมคุยนอกโต๊ะเวอร์ชั่นสั้นๆ สนุกๆ ส่วนเวอร์ชั่นยาวๆ ที่คุยกันอย่างออกรส(ชาติ)มีกำหนดจะออกอากาสเร็วๆ นี้ครับ... https://vt.tiktok.com/ZSLwnfB2P/ ------ https://
Aj.Sri
Mon, 2023-06-05 - 11:47
สันติภาพ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจดี กระจายอำนาจรวมถึงความยุติธรรม สิ่งเหล่านี้อาจเป็นภาพความหวังของใครหลาย ๆ คน แล้วอะไรที่จะทำให้ความฝันนั้นเดินหน้าสู่อนาคตในอีก 10 ข้างหน้า นี่คือโจทย์ที่รายการฟังเสียงประเทศไทย ออกเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกันที่พื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งมีข้อท้าทายจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันในพื้นที่ก็มีศักยภาพสูงในหลายด้าน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่สมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ มีต้นทุนที่ตั้งเหมาะสมและสามารถพัฒนาสินค้าฮาลาล และที่สำคัญมีทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง แล้วอะไรเป็นโจทย์สำคัญของทิศทางกระบวนการพูดคุยสันติภาพ บรรยาก
Imron
Mon, 2023-06-05 - 11:38
14 พ.ค. 66 นี้ อย่าลืมไปเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งนั้นส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของพวกเราโดยตรง ที่มา แลต๊ะแลใต้ 
Imron
Mon, 2023-06-05 - 11:34
หลังการเลือกตั้งอยากเห็นประเทศเป็นอย่างไร? ชวนควังเสียง "คนใต้" กับความคาดหวังที่จะเห็นทิศทางการพัฒนาประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ที่มา แลต๊ะแลใต้