ประเทศไทยหลังเลือกตั้งที่ "คนใต้" อยากเห็น

Imron

หลังการเลือกตั้งอยากเห็นประเทศเป็นอย่างไร?

ชวนควังเสียง "คนใต้" กับความคาดหวังที่จะเห็นทิศทางการพัฒนาประเทศไทยหลังเลือกตั้ง

ที่มา แลต๊ะแลใต้