7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมืองจากเครือข่าย PEACE SURVEY กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด:

7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมืองจากเครือข่าย PEACE SURVEY กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร:

 • https://drive.google.com/file/d/1teqEoSSKSQrcavUv2c-TCDLcA4p1GCH5/view

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 3 เมษายน - พฤษภาคม 2560

รายละเอียด:

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 3 เมษายน - พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร:

 • https://drive.google.com/file/d/1veBmkiIcP2HYnZV9s-d9Pfni4icw17U1/view

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ Peace Survey ครั้งที่ 2 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

รายละเอียด:

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ Peace Survey ครั้งที่ 2 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร:

 • https://drive.google.com/file/d/16q5jJji17-DRo5rtf_ykt4m2T4TmUpJv/view

รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559

รายละเอียด:

รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร:

 • https://drive.google.com/file/d/1I1u9Fg-K3te37wb3WHf1u4nG0fkbU6R4/view

Illicit substance supply and abuse in 2000–2004: an approach to assess the outcome of the war on drug operation

Publication: Illicit substance supply and abuse in 2000–2004: an approach to assess the outcome of the war on drug operation

วารสาร:

 • Drug and Alcohol Review
 • Volume 24, Number 5, Number 5/September 2005, pp. 461-466(6)

ปีที่พิมพ์:

 • 2548

ผู้เขียน:

Unpacking Thailand’s Southern Conflict: The Poverty of Structural Explanation

Publication: Unpacking Thailand’s Southern Conflict: The Poverty of   Structural Explanation

วารสาร:

 • Critical Asian Studies
 • Volume 38: 1 (2006), 095-117

ปีที่พิมพ์:

 • 2549

ผู้เขียน:

 • Srisompob Jitpiromsri
 • Sobhonvasu Panyasak

รายละเอียด:

-

เว็บที่เกี่ยวข้อง:

A ministry for the south: new Governance Proposals for Thailand's Southern region

Publication: A ministry for the south: new  Governance Proposals for Thailand's Southern region

วารสาร:

 • Contemporary Southeast Asia
 • Vol. 30, No. 3 (December 2008), pp. 403-428

ปีที่พิมพ์:

 • 2551

ผู้เขียน:

 • Srisompob Jitpiromsri
 • Duncan McCargo

รายละเอียด:

-

เว็บที่เกี่ยวข้อง:

The Southern Thai Conflict Six Years on:Insurgency, Not Just Crime

Publication: The Southern Thai Conflict Six Years on:Insurgency, Not Just Crime

วารสาร:

 • Contemporary Southeast Asia
 • Vol. 32 No. 2 : 156-83

ปีที่พิมพ์:

 • 2553

ผู้เขียน:

 • Srisompob Jitpiromsri
 • Duncan McCargo

รายละเอียด:

-

เว็บที่เกี่ยวข้อง:

 • https://www.jstor.org/stable/i40081880

ดาวน์โหลดเอกสาร:

-

The New Challenge of Thailand’s Security Forces in the SouthernFrontiers, in Paul Chambers Editor: Knights of the Realm: Thailand’s Military and Police,Then and Now

Publication: The New Challenge of Thailand’s Security Forces in the SouthernFrontiers, in Paul Chambers Editor: Knights of the Realm: Thailand’s Military and Police,Then and Now

วารสาร:

 • Knights of the Realm: Thailand’s Military and Police,Then and Now
 • Paul Chambers, Editor
 • White Lotus, pp. 541-582

ปีที่พิมพ์:

 • 2556

ผู้เขียน:

 • Srisompob Jitpiromsri

รายละเอียด:

Learning Model SANTISUK to Support Desirable Characteristics for Peaceful Coexistence of Early Childhood in the Deep South

Publication: Learning Model SANTISUK to Support Desirable Characteristics for Peaceful  Coexistence of Early Childhood in the Deep South

วารสาร:

 • Journal of Behavioral Science
 • Vol.19 No.1 January 2013

ปีที่พิมพ์:

 • 2556

ผู้เขียน:

 • Jiraporn Munsetwit
 • Sirima Pinyoanantapong
 • Srisompob Jitpiromsri
 • Namchai Suproekchaisakul

รายละเอียด: