งานประชุมวิชาการนานาชาติ Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation

งานประชุมวิชาการนานาชาติ Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2560

Contact CSCD

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity

Prince of Songkla University, Pattani Campus

181 Charoen Pradit Rd., Rusamilae, Meuang Pattani, Thailand 94000

Tel. / Fax :  +66 73 350 433

Mobile :      +66 86 498 1667

PSU

       Prince of Songkla University, the first University in the south of Thailand,  was established in 1966 at Tambon Ruesamilae, Mueang district, Pattani province. In the beginning, the University was named as "University of southern Thailand"

       In September 1967, His Majesty the King graciously granted the University the name "Prince of Songkla University" in honor of his beloved father, His Royal Highness Somdej Chao Fa Mahidol Adulyadej Kromma Luang Songkla Nakarin.