โรงเรียนต้นแบบสันติศึกษาระดับปฐมวัย

สันติภาพปฐมวัย
Sat, 2022-02-19 - 15:58
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อ.เบตง จ.ยะลา โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบนโยบายกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และต้นแบบนโยบายบูรณาการด
จิรภร
Wed, 2022-01-26 - 12:11
กิจกรรมสานเสวนา​เปิดตัวโรงเรียนสาธิต ​มรย. สู่โรงเรียนต้นแบบสันติศึกษาระดับปฐมวัย​ วันพุธที่​ 26 มกราคม​ 2565​ เวลา ​09.00-12.00​ ​น.​ รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่