สานเสวนา​เปิดตัวโรงเรียนสาธิต​มหาวิทยาลัยราชภัทยะลาสู่โรงเรียนต้นแบบสันติศึกษาระดับปฐมวัย​

จิรภร

กิจกรรมสานเสวนา​เปิดตัวโรงเรียนสาธิต ​มรย. สู่โรงเรียนต้นแบบสันติศึกษาระดับปฐมวัย​ วันพุธที่​ 26 มกราคม​ 2565​ เวลา ​09.00-12.00​ ​น.​

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่

 

 

ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้บนฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้และตัวแบบนโยบายบูรณาการด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษา สันติภาพและยุติธรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้