ทุนงานวิจัยพื้นฐาน Fundamental Fund

จิรภร
Wed, 2022-01-26 - 12:11
กิจกรรมสานเสวนา​เปิดตัวโรงเรียนสาธิต ​มรย. สู่โรงเรียนต้นแบบสันติศึกษาระดับปฐมวัย​ วันพุธที่​ 26 มกราคม​ 2565​ เวลา ​09.00-12.00​ ​น.​ รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่    
FF 64
Fri, 2021-05-21 - 15:42
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นักวิจัยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการวิจัย โครงการวิจัยที่ได้รับทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ทุนงานวิจัยพื้นฐาน
FF 65
Fri, 2020-10-23 - 17:46
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อเตรียมการจัดทำข้อเสนอของบประมาณวิจัย Fundamental Fund ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.