ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

IPS – CSCD
Thu, 2022-06-16 - 11:31
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้  สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
UNODC
Thu, 2021-12-23 - 18:07
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ อาจารย์นักวิจัย ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กล่าวเปิดงานการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง