ความขัดแย้งและสันติศึกษา

AJ Sri
Thu, 2022-04-14 - 05:32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ประธานหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษหัวข้อ "Protracted Conflict in Southern Thailand and Role of Malaysia as Mediator in Peace Talks" ให้แก่นักศึกษาของ Faculty of Law and International Relations, University Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Malaysia วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. (เวลาประเทศไทย) ผู้สนใจติดตามได้ที่..Meeting link:
วารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา
Thu, 2022-02-17 - 14:35
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์