เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเยือน ม.อ.ปัตตานี ปรึกษาหารือเรื่องงานวิจัยสันติภาพชายแดนใต้

ips cscd

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ฯพณฯ ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี ให้การต้อนรับ

ในการนี้ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นักวิชาการจากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การบรรยาย ณ ห้องประชุมเจริญประดิษฐ์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

 On March 20, 2567, Her Excellency Dr.Angela Macdonald, Australian Ambassador to the Kingdom of Thailand, visited Prince of Songkla University, Pattani Campus. Asst.Prof.Dr.Attachai Ueranantasun, Vice President for Pattani campus, Asst.Prof.Dr.Montira Leelakriangsak Vice President for Academic Affairs and Asst.Prof.Dr.Warapark Maitreephun Assistnt President for Research and Social Mission, Pattani Campus welcomed the delegation to the campus, in honor of this extraordinary occasion.

As part of the visit, Her Excellency also attended a discussion session on peace-building processes along the Southern Border Provinces of Thailand. This discourse featured Asst.Prof.Dr.Kusuma Kooyai, Director, Institute for Peace Studies, Prince of Songkla University, and Asst.Prof.Dr.Srisompob Jitpiromsri, a lecturer from the Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD), Institute for Peace Studies, delivered lectures on the aforementioned topic. The event was hosted at the Charoen Pradit Meeting Room, Pattani Campus Office, Prince of Songkla University, Pattani Campus.ขอบคุณภาพจาก PSU Pattani Campus - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี