ขอเชิญผู้สนใจร่วม Lunch Talk เรื่อง “Sharing Power, Securing Peace?: The effects of inclusion and how it can come about”

Lunch Talk

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา
Lunch Talk “Sharing Power, Securing Peace?: The effects of inclusion and how it can come about”
.
โดย ศาสตราจารย์ Simon Hug คณะรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเจนีวา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความขัดแย้ง โดยเฉพาะเรื่องบทบาทของการสร้างสถาบันต่อเรื่องการทำประชามติและการแบ่งสรรอำนาจ Prof. Hug และเพื่อนนักวิชาการเพิ่งเขียนหนังสือเรื่อง Sharing Power, Securing Peace? Ethnic Inclusion and Civil War ซึ่งตีพิมพ์โดย Cambridge University Press
.
ร่วมติดตามแบบ onsite ที่สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า) ( https://kyl.psu.th/zXkxz ) หรือผ่าน Facebook Live – INSTITUTION FOR PEACE STUDIES สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
📌วันจันทร์ที่ 25 ก.ย. 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. 📌