สถาบันสันติศึกษา

ips cscd
Sat, 2024-05-18 - 09:51
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสันติธรรม สถาบันสันติศึกษา ผศ.
ips cscd
Mon, 2024-05-13 - 13:45
            เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา งานบริการการศึกษา สถาบันสันติศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับปริญญาตรี "การจัดการเรียนรู้คุณภาพกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา" ณ ทรายทองรีสอร์ท ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรั
ips cscd
Wed, 2024-04-24 - 10:36
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธ์ุ อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
ips cscd
Fri, 2024-04-05 - 09:48
พื้นที่แห่งการเรียนรู้...พื้นที่ของสันติภาพ ️ ** รายงานประจำปี 2564-2565 สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ** พบกับเรื่องราวการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสันติศึกษา ผ่านกิจกรรม โครงการ และงานวิจัยมากมาย ** อ่านฉบับเต็มออนไลน์ได้ที่:**https://link.psu.th/5Eyjd
ips cscd
Thu, 2024-04-04 - 10:57
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะ และแลกเปลี่ยนประเด็นสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
ips cscd
Thu, 2024-04-04 - 10:47
สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ขอต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา วันที่ 1 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้บริหารชุดเดิม ส่งมอบงานให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและบริหารงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 เป็นต้นไป
ips cscd
Mon, 2024-03-18 - 15:30
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ 
cscd ips
Sat, 2024-02-17 - 20:33
เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ภายใต้รายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน (วิชาเลือกเ
โนเบิร์ต
Thu, 2023-12-07 - 13:38
“Norbert Ropers ผู้จุดประกายแนวทางและร่วมสร้างพื้นที่กลางสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ขอเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” (A Decade of the Patani Peace Process 2013-2023) โดย Dr. Norbert H. Ropers ผู้อำนวยการ Peace Resource Collaborative (PRC) และผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์